Որոնում

925

1. Փառք և գոհություն, երկրպագություն
Երկնավոր հզոր Աստծուն,
Հորն ու Որդուն և Սուրբ Հոգուն,
Միշտ Քեզ փառք, Սուրբ Երրորդություն:

    Այո՛, միշտ փառք Քեզ հավիտյան
    Մենք պիտի երգենք,
    Հիսո՛ւս Փրկիչ, Քեզ հավիտյան
    Մենք պիտի պաշտենք:

2. Ո՜վ Հիսուս Փրկիչ, սիրելի՛ մեր Տեր,
Ցնծությամբ մենք պիտի պաշտենք,
Մեր սրտերը Քեզ են պատկանում,
Եվ միշտ Քեզ կգովաբանենք: