Որոնում

927

1. Ուզում եմ ճանաչել Քեզ, իմ Տե՜ր,
Եվ դա ցանկությունն է իմ սրտի,
Փափագում եմ Քեզ, Տե՜ր,
Սո՛ւրբ Հոգի, լցրո՛ւ խոնարհությամբ սիրտը իմ,
Ներկայությամբ Քո` կյանքը իմ:

    Հիսո՜ւս, փափագում եմ Քեզ, Տե՜ր,
    Հիսո՜ւս, բարձրացնում եմ անունը Քո, իմ Տե՜ր,
     Եվ բացում եմ իմ սիրտը Քեզ համար:

***
Տե՜ր, Դու թանկ ես բոլորից,
Արժանի մեծ փառքի և մեծ պատվի,
Տե՜ր, Դու թանկ ես բոլորից,
Մեծարում եմ անունը Քո,
Բարձրացնում եմ Քեզ, Տե՛ր:
    Շնորհակալ ենք, Հիսո՛ւս, Քո արյան համար,
    Որ բացել ես երկինքը հավիտյան մեզ համար,
    Քեզանով ենք կանգնած Հոր գահի առջև
    Երկրպագության: