Որոնում

933

1. Երգեցե՛ք Տերոջ նոր երգ մը օրհնության (3),
Երգեցեք Տերոջ: (2)

2. Հիսուսն է մեր Տերը, ամե՜ն, ալելուիա (3),
Հիսուսն է մեր Տերը: (2)

3. Հիսուս կկանչե. «Եկո՛ւր իմ ետևես» (3),
Հիսուս կկանչե: (2)

***
1. Տիրոջը երգի՛ր, ողջ երկիր,
Մեծարի՛ր փրկությանդ համար,
Նրա մեծ և հզոր գործերը
Ամեն մարդ երկրի վրա պիտ լսի:

    Չէ՞ որ Նա է միայն
    Սքանչելի Արքա,
    Ցնծա՛, ողջ երկիր,
    Տիրոջդ՝ Հիսուսին փառաբանի՛ր: