Որոնում

939

1. Օ՜, Տե՛ր, իմ դառը կյանքի համար
Քո սերը քաղցր ջուր է,
Իմ կյանքին այն համ կտա:
Օ՜, Տե՜ր, իմ խավար սրտի համար
Խոսքը Քո պայծառ լույս է,
Իմ կյանքին այն լույս կտա:

     Ուր էլ որ գնամ,
     Ուր էլ որ լինեմ,
     Մեկ է, Տե՛ր Հիսուս,
     Քո կարիքն ունեմ:

2. Հիսո՜ւս, վերցրո՛ւ բեռը Դու հոգուս,
Թող հանգիստ գտնի հոգիս՝
Ոտքերին Քո փարվելիս:
Հիսո՜ւս, կշտացրո՛ւ իմ սիրտը, Տե՜ր,
Քո այդ մեծ ողորմությամբ
Բժշկի՛ր իմ սիրտը, Տե՜ր:

Youtube ♪♫ ➤