Որոնում

941

1. Աստծո ժողովուրդ Դու մեզ կոչեցիր,
Քահանայություն տվեցիր,
Մեզ սրբեցիր, Քո լույսին կանչեցիր՝
Քո գովքը երգելու հավետ:

    Փառքի լույսով լցված ներկայությանդ մեջ
    Մեր ձեռքերն ենք Քեզ ուղղում,
    Ո՜վ աղոթք լսող հրաշալի Աստված,
    Ողջ փառքը Քեզ ենք բարձրացնում:

2. Քեզ մեծարում են երկինքն ու երկիրը՝
Տալով Քեզ ողջ փառքն ու պատիվը,
Դու՝ ամենակալ սուրբ Աստված,
Փառքով փառավորված հավիտյան: