Որոնում

943

1. Օ՜ Բարձրյալ, սուրբ Տեր, լցրո՛ւ մեզ Քո սիրով,
Որ իմ սիրտն ու մարմինը ցնծան Քեզանով,
Ճանապարհ Դու ճշմարիտ,
Քո շնորհքով ենք գալիս
Ներկայությանդ մեջ, սո՛ւրբ Տեր, օրհնելու Քեզ:
     Օ՜, սուրբ Տեր, օրհնում ենք Քեզ,
     Ամենազո՛ր, մեր սրտերը փափագում են Քեզ,
     Չկա ուրիշը Քեզ նման սո՜ւրբ, սո՜ւրբ,
     Արժանի, արժանի ես Դու:

***
Ալելուի՜ա (4), մեծարում ենք Քեզ, արքաների Արքա,
Բարձրացնում ենք անունը Քո.
Արժանի ես:
Ալելուիա՜, ողջ փառքը Քեզ (3), Հիսո՛ւս,
Ալելուիա՜, պատիվը Քեզ,
Ալելուիա՜, իմ սիրտը Քեզ,
Ալելուիա՜, իմ կյանքը Քեզ, Հիսո՛ւս:

***
Սուրբ (3) ես, Թագավո՛ր,
Աստծո Որդի, թող Քեզ փառք լինի,
Դու վերցրիր մեղքը մեր,
Թափեցիր սուրբ արյունը Քո,
Գովաբանում ենք Քեզ,
Գովաբանում (2) ենք Քեզ: