Որոնում

946

1. Ես, ես ուզում եմ լինել Քեզ պես, Հիսո՜ւս (2),
Ես անոթ եմ Քո ձեռքերում,
Եվ ես, ես ուզում եմ լինել Քեզ պես:

2. Ես, ես ուզում եմ լինել Քեզ պես, Հիսու՜ս (2),
Կյանքը իմ Քոնն է հիմա,
Եվ ես, ես ուզում եմ լինել Քեզ պես:

***
1. Խոնարհվում եմ ես,
Մեծարում եմ Քեզ, իմ Տե՜ր,
Թող ամեն մեկը
Քո փառքը հռչակի, իմ Տեր,
Խոնարհվում եմ ես,
Դու ես միայն արժանի
Երկրի Տիրակալ,խոնարհվում եմ ես:
    Քո գահի առջև (2),
    Պիտի բարձրացնեմ փառքեր (2),
    Իմ կյանքը Քոնն է հիմա,
    Ի՜նչ մեծ սեր ես Դու:

2. Միմիայն Քեզ փառաբանենք,
Միմիայն Քեզ երկրպագենք:
    Դու ես մեծ Արքա և Տերը մեր,
    Հիսու՛ս, հաղթանակ ես մեզ տվել Դու,
    Եվ չկա ուրիշ ոչ մեկը Քեզ նման:
    Միմիայն Քեզ փառաբանենք,
    Միմիայն Քեզ երկրպագենք:
    Ալելուիա՜ (3):