Որոնում

953

1. Օվսաննա՜ (3) Թագավորին (2),
Փառաբանի՛ր Արարչին գովքով,
Հարուցյալ Արքային երգի՛ր,
Օ՜, մեծարի՛ր, փառաբանի՛ր
Տիրոջ անունը հավիտյան,
Դու, մեծարի՛ր, փառաբանի՛ր.
Նա արժանի է գոհության:

2. Օվսաննա՜ (3) Թագավորին (2),
Գոհացե՛ք Տերից, Նա բարի է,
Օրհնեցե՛ք, սաղմոս երգեցե՛ք,
Պատմեցե՛ք Իր սերը ժողովրդին,
Բարձրացրե՛ք Իր Սուրբ անունը:

3. Օվսաննա՜ (3) Թագավորին (2),
Տե՛ր, Քո անունը հավիտյան է,
Համբավդ՝ ազգից մինչև ազգ,
Քո սերը քաղցր է մեղրից ավելի,
Խոսքդ`լույս իմ ճանապարհին:

4. Օվսաննա՜ (3) Թագավորին (2),
Ուրեմն երգենք բարձրաձայն,
Որ աշխարհը լսի մեր ձայն
Եվ իմանա, թե Նա է միայն
Թագավոր հավիտենության: