Որոնում

956

1. Իմ հոգին ահա տրտմած է իմ մեղքերից,
Իմ ներսում հիմա չկա ուրախություն (2):

    Ես Քեզ եմ նայում, իմ Հիսո՛ւս,
    Որ Դու տաս ինձ ուրախությունը Քո,
    Որ իմ հոգին ցնծա ներկայությամբ Քո,
    Որ ապրեմ ես խաղաղ ու երջանիկ:

2. Անհույս իմ հոգուն հետևում է միշտ դառը տառապանք,
Եվ մեղքով պատված, արցունքով լցված՝ փնտրում եմ Քեզ:

3. Թեպետ մեղավոր՝ Հիսուսն ինձ սիրեց
Եվ Իր սուրբ արյամբ ներեց հանցանքներս: 

4. Մի՛ թող Դու ինձ, Տե՜ր, ու մի՛ հեռանա ինձանից,
Իմ միակ Փրկիչ, Ապավեն, Մխիթարիչ: