Որոնում

958

1. Հարության այս առավոտ
Ուրախ լուր ենք ավետում,
Տիրոջ սերն է մեզ կանչում,
Մեր սրտի դուռն է թակում:

    Ալելուիա՜ (2) Հարուցյալին:

2. Նա հարյավ մեռելներից,
Հրեշտակնե՛ր, դուք ցնծացե՛ք,
Երկրի բոլոր վկանե՛ր,
Ուրախ լուրը տարածե՛ք:

3. Որքան էլ որ մոլեգնի
Թշնամին նենգ, խորամանկ,
Մեռելներից Տերն հարյավ,
Հաղթական կյանք մեզ բերեց: