Որոնում

960

1. Իմ եղբա՛յր...
2. Իմ քույրի՛կ....
3. Հայաստա՛ն, կաղոթեմ Քեզ համար (2):
        Երբ կզգաս դու առանձին քեզ,
        Երբ քո սիրտը կոտրված է,
        Հիշի՛ր, որ կաղոթեմ քեզ համար: