Որոնում

961

1. Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
Ինձ մխիթարիր,
Լցրու զորությունով,
Սիրտս ամոքիր:
    Միայն Դու կարող ես փրկել,
    Ուժ տալ քայլելու,
    Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
    Սիրտս ամոքիր,
    Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
    Ինձ մխիթարիր:

2. Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
Հոգիս նորոգիր,
Սուրբ խորհուրդներով
Ինձ առաջնորդիր:
    Չէ՞ որ Դու կարող ես սրբել,
    Ուժ տալ քայլելու,
    Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
    Սիրտս ամոքիր,
    Ե՛կ, ո՜վ Սուրբ Հոգի,
    Ինձ մխիթարիր: