Որոնում

964

1. Տերը թագավորում է մեծափառությունով,
Նա զորություն հագած ու գոտևորված է (2):

    Տե՜ր, Դու թագավոր ես,
    Տե՜ր, Դու փառավոր ես,
    Իմաստուն արիր մեզ,
    Մենք պիտի բարձրացնենք Քեզ:

2. Գետերը ձայն են տալիս, ծովերն ալեկոծվում,
Բայց Դու բարձրերում ես, ավելի զորավոր ես (2):