Որոնում

967

Ողջ փառքը, պատիվը, մեծությունը Քեզ, իմ Տե՜ր (2):
Արարի՛չ Հայր, խոնարհվում ենք մենք,
Փրկի՛չ Հիսուս, մեծարում ենք Քեզ,
Տե՜ր, սպասում ենք, շուտ արի փառքով,
Քեզ սպասում ենք մեծ զորությունով,
Տե՜ր, սպասում ենք, շուտ արի փառքով,
Մեծ զորությունով, շուտ արի փառքով:

***
Արժանի ես (3) առնելու փառքը,
Սուրբ ես (3), Աստծո՛ Որդի:
     Սքանչելի ես, Աստված զորության,
     Տե՛ր փառքերի, ե՛կ, լցրու կյանքս: