Որոնում

975

1. Դու կյանք ես, Հիսո՛ւս, Դու լույս ես, Հիսո՛ւս,
Դու հույս ես, ի՛մ Տեր, ի՛մ Հիսուս:
    Հավատք ես, սուրբ ես,
    Բարի ես, ի՛մ Տեր,
    Օգնի՛ր, որ փառաբանեմ Քեզ:

2. Դու՝ կյանքի աղբյուր, սառած սրտիս՝ հուր,
Փակված դուռ բացող ի՛մ Հիսուս:
    Դու՝ բժիշկ վերքիս,
    Թելադրող երգիս,
    Հիմք և հավատք ես, ի՛մ Հիսուս:

3. Դառն էր տանջանքդ, սեր էր նայվածքը
Թախանձող դեմքիդ, ի՛մ Հիսուս:
    Մոտեցողին՝ սեր,
    Դու խոնարհ ի՛մ Տեր,
    Տանջանքս կրող իմ Հիսուս:

4. Փառք Քո սուրբ անվան, փառք Քո սուրբ արյան,
Փառքի ես արժան, ի՛մ Հիսուս:
    Փառավորեցիր Հոր
    Կամքն անձիդ մեջ,
    Փառք քեզ հարաժամ, հավիտյան: