Որոնում

976

1. Հանճարով ես պատրաստված,
Շափուղյա սուրբ քարերով,
Դո՛ւ, Աստծո բնակարան,
Հավաքված ես սուրբերով:

    Սուրբ Երուսաղեմ (2),
    Դու Աստծո քաղաք,
    Լցված ես Աստծո փառքով:

2. Աստված է քեզ պատրաստել
Իր հզոր սուրբ ձեռքերով,
Դու՝ մեր հույս, մեր նպատակ,
Կլցվես շատ սուրբերով:

3. Ցնծությամբ կապրենք քո մեջ,
Կլցնենք տները քո,
Կօրհնվենք, կուրախանանք,
Կցնծանք Աստծո փառքով: