Որոնում

997

1. Մեկը չկա ինձ ճանաչե,
Նեղությունս պատմեմ նրան,
Քեզ եմ կանչում ես իմ ձայնով,
Ո՜վ Տեր, լսի՛ր իմ աղոթքս:

2. Նեղությունս պատմում եմ Քեզ,
Հառաչանքս լսի՛ր, ո՜վ Տեր,
Քեզ եմ կանչում ես իմ ձայնով,
Ո՜վ Տեր, լսի՛ր իմ աղոթքս: